Bayilik Sözleşmesi

Bayilik Sözleşmesi

BAYİ ile ENTEGRA aşağıdaki şartlarda, ENTEGRA’ ın Türkiye’de yazılım ve dağıtımını yapmış olduğu yazılımların satış işlemlerinde BAYİ olması konusunda anlaşılmıştır.

İş bu sözleşme, ENTEGRA bayilik sistemi dahilinde, ENTEGRA’nın satışını sunduğu ürünlerin BAYİ tarafından satışı yapılırken izlenecek ticari ilişkinin sınırlarını, karşılıklı hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

İş bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, BAYİ ile ENTEGRA arasında herhangi bir ortaklık ya da ortak girişim oluşturma ya da BAYİ’ nin ENTEGRA nam ve hesabına hareket etmekle yetkili kılınmasına yönelik olarak işletilmeyecektir.

BAYİ, iş bu sözleşmede açıkça belirtilmiş yetkilerin dışında, hiçbir surette (herhangi bir beyanda bulunma ya da garanti verme, herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük altına girme ve herhangi bir hak ya da yükümlülüğün ifası dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın) ENTEGRA nam ve
hesabına hareket edemez, kendisini ENTEGRA namına takdim ve lanse edemez, üçüncü şahıslar ile önceden ENTEGRA’ dan yazılı onay almadıkça ENTEGRA nam ve hesabına sözlü ya da yazılı herhangi bir akit yapamaz ve taahhütlerde bulunamaz.

İş bu sözleşme kapsamında BAYİ, hiçbir şekilde ENTEGRA’ ın hukuksal temsilcisi, acentesi veya vekili olmayıp, bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında ENTEGRA’yı yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye ve ENTEGRA’ yı temsil ve ilzam etme yetkisine sahip değildir.

İş bu sözleşmede belirlenen hak ve yükümlülükler sadece ENTEGRA ve BAYİ arasında hüküm ifade etmekte olup, BAYİ müşteri ile yürüteceği her türlü süreçten münhasır sorumludur. 

BAYİ oluşturduğu satış ekibi ve/veya program tanıtım menajerleri ile satış ağını geliştirme yetkisine sahiptir. BAYİ oluşturduğu alt birimlerin ve kendisinin fiil ve faaliyetlerinden doğrudan doğruya kendisi sorumlu olacaktır.

BAYİ’ nin yaptığı satışta alacağı komisyon bedeli ilk satışında ENTEGRA tarafından BAYİ ye ödenmeyecektir. Yapılan ikinci satış itibari ile sözleşmede belirtilen komisyon oranı dâhilin de BAYİ satıcılık sistemi devreye girecektir ve Ödeme 1. Satış komisyonu ile beraber yapılacaktır. İlk 5 satışta bayi kar marjı %15 olarak, BAYİ son 12 ay içinde aktif 5 satış gerçekleştirmişse 5 satıştan sonraki satışlarda BAYİ kar marjı otomatik olarak % 25 olacaktır. BAYİ satış yaptığı müşterisinin sonraki yıllar da siparişini yenileme yaptığında, (BAYİ son 12 ay içinde 5 adet satış yapma koşulu ile) BAYİ % 10 oranında komisyon almaya hak edecektir. 

BAYİ; ENTEGRA ürün ve hizmetlerini liste fiyatının üstünde bir rakam ile satış yapamaz. Ancak BAYİ liste fiyatının altında kendi kar marjından olmak üzere indirim uygulayabilir.

BAYİ kar marjı ödemeleri, müşteri ürünü aldıktan sonra kurulum ve aktivasyon aşamasının Müşteri ve ENTEGRA tarafından tamamlanması sonrası 7 gün içerisinde yapılır. BAYİ hakkediş alabilmesi için ENTEGRA ya komisyon faturasını kar marjı + kdv şeklinde fatura etmek zorundadır. Komisyon faturası ulaşmayan BAYİ'lerin ödemesi yapılmayacaktır.

BAYİ ENTEGRA’nın gerek pazarlama stratejisi gerekse mevzuat değişikliği nedeniyle yayınlayacağı pazarlama sirkülerine, satış şartlarına, her türlü faaliyete ve değişikliğe aynen uymayı kabul taahhüt eder. BAYİ ENTEGRA adına paket içerikleri dışında herhangi bir taahhütte bulunmama ve yükümlülük altına girmeme, üçüncü şahıslarda böyle bir intiba uyandırmama konusuna özen göstermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. BAYİ ENTEGRA’ dan almış olduğu programların marka, etiket veya sözleşmelerinde değişiklik yapamaz. ENTEGRA’ ın menfaatlerini zedeleyecek marka, imaj değişikliğinde ve itibarını sarsacak davranışlarda bulunamaz.

Yazılımın ve dokümasyonun telif hakları (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ve 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.) Bu noktada; BAYİ ENTEGRA’ dan almış olduğu programların lisansız kullanımı, çoğaltmasını,
yayılmasını ve nakledilmesini yapamaz. Aksi takdir de; BAYİ hakkında, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanındaki suçlara ilişkin maddeleri ve yine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hukuki ve cezai işlemler uygulanır.

BAYİ ENTEGRA’ nın pazarladığı ürünlerin markasının itibarını bozmayacak, kötüye kullanmayacak ve onun değerini düşürmeyecektir. BAYİ bu maddede belirtilen yükümlülüğün sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi devam edeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

BAYİ, ENTEGRA’ nın gerek kendi markalarının gerekse pazarladığı ürünlerin markasını içerdiği endüstriyel tasarımların, coğrafi işaretlerin, patentlerin ve bunlara bağlı olan ve ondan doğan tüm ticari itibarın, fikri hak sahiplerine ve onun ilişkili şirketlerine ait olduğunu, aksine bir davranışın fikri haklar mevzuatına (marka, telif vb.) ve ticaret mevzuatına (haksız rekabet) aykırılık teşkil edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

BAYİ ticari reklam ve ilanlarında alıcıyı yanıltıcı bir dil veya işaret kullanamaz, alıcıyı yanıltmaya yönelik reklam ve ilan veremez. 

Müşteri’den ya da üçüncü şahıslardan kaynaklanan dolandırıcılık, hile, sahtekarlık ve kötü niyetli fiiller nedeniyle Müşterinin ve/veya BAYİ’ nin zarara uğraması durumunda ENTEGRA’ya karşı hiçbir talepte bulunamayacağını, ENTEGRA’ ın bu durumu öğrenmesi üzerine ya da bu yönde şüphe duyması halinde ilgili hizmeti durdurabileceğini, askıya alabileceğini ve bu nedenle ENTEGRA’ya karşı hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmiş olur.

BAYİ, ENTEGRA’ ın gelir paylaşım oranlarını değiştirebileceğini ve/veya sözleşmeyi tek taraflı fesih edebileceğini kabul etmiş olur.

ENTEGRA müşteriye para iadesini uygun gördüğü şartlar oluştuğunda para iadesi yapar. Böyle bir durumda ödeme gerçekleştirdiği tarih itibariyle BAYİ’ nin o projeden aldığı komisyonu ENTEGRA’ ya 30 gün içinde ödeme yapmakla yükümlüdür.

BAYİ ve ENTEGRA kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, çalışma şekli, yazılımsal bilgiler, algoritmalar, özel görüşmeler, müşteri verileri, müşteri görüşmeleri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekil de üçüncü kişilere aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.

BAYİ, ENTEGRA’ nın oluşturduğu yazılım paketlerini, sistem tasarımlarını, görsel tasarım, broşür, referans vb. gibi her türlü yazılı ve görsel bilgileri ve kampanyaları kendisine aitmiş gibi kullanamaz. ENTEGRA markası kendisininmiş gibi davranamaz. Her paylaşımında ENTEGRA markasının bulunması zorunludur. 

BAYİ ENTEGRA ürünlerini kendi nam ve hesabına satabilir ya da müşteriyi ENTEGRA satış ekibine yönlendirebilir, BAYİ satışlardan hakediş ödemesi alabilmesi için bayi paneline üye olarak ENTEGRA yazılımlarını önerdiği müşterilerle ilgili www.entegrabilisim.com/bayi linkinden bayilik bilgileri ile giriş yaparak yeni müşteri ekleme formunu doldurmak zorundadır. BAYİ, formu doldururken müşteri bilgilerinin doğru olmasından sorumludur. Bayi nin kayıt ettiği müşteri Telefon numarası ve e-mail adresi üzerinden veri tabanında sistem tarafından kontrol edilir. Eğer müşterinin kaydı
daha önce farklı bir bayi veya ENTEGRA tarafından kayıt edilmiş ise sistem bu müşterinin tekrar girilmesini engeller. Bu durumda BAYİ, ENTEGRA satış ekibine bilgi verilmesi gerekir. Müşteri kaydı açılırken e-mail veya telefon bilgilerinin BAYİ tarafından doğru bir şekilde girilmeden müşteri kaydı yapılması durumunda oluşabilecek satış sonrası hakediş iptali veya kesintilerini BAYİ peşinen kabul eder. BAYİ tarafında girilen müşteri bilgisinin satışa dönüşümü için geçerlilik süresi 6 aydır. 6 ay içerisinde satışa dönüşmemiş Müşteri bilgileri Bayi panelinden otomatik olarak silinir.

ENTEGRA bazı dönemlerde farklı e-ticaret siteleri alt yapıları, erp alt yapıları  veya iş ortakları ile ortak ve birleştirilmiş paketli kampanyalar düzenleyebilir. Bu durumda BAYİ satış sonrası sadece ENTEGRA programı için ödenen bedel üzerinden komisyon alır. Anlaşılan komisyon bedeli ENTEGRA paketinin yanında verilen iş ortaklarının ürünleri için geçerli değildir. Benzer şekilde ENTEGRA iş ortakları içerisinde ENTEGRA programı bulunan ve kendi ürünleri ile birleştirilmiş paketlerini kendi müşterilerine sunabilirler. Bu durumda ödemeyi kimin tahsil ettiğine bakılır. Müşterinin yaptığı ödeme iş ortağı tarafından tahsil edildiyse, bu satış iş ortağı tarafından yapılmış olarak kabul edilir ve BAYİ bu müşteriyi panele girmiş olsa dahi hakediş alamaz. Bayi'nin hakediş alabilmesi için ödemeyi ENTEGRA'nın veya BAYİ'nin tahsil etmesi gerekmektedir.

BAYİ satışlarında ENTEGRA tarafından belirlenen fiyat listelerine uymakla yükümlüdür. Ancak görsel tasarım, içerik girişleri, site yönetimi v.b. verilecek ek hizmetlerin fiyatları BAYİ’ye aittir. BAYİ, fiyat listelerine uymadığı taktirde ENTEGRA sözleşmeyi iptal eder. Ayrıca ENTEGRA’nın fiyat
listelerine uyulmamasından doğan maddi ve manevi zararları BAYİ peşinen ve nakden ödemeyi kabul eder.

BAYİ, görüştüğü potansiyel müşteri adaylarını www.entegrabilisim.com/bayi paneline girer ve girdiği müşteriyi kendi adına 6 ay süreyle kayıt etmiş olur. BAYİ tarafından bilgisi panele girilmeyen müşteriye, ENTEGRA ya da başka bir BAYİ tarafından yapılan satış için ENTEGRA BAYİ'ye ödeme yapmaz. Yalnızca BAYİ tarafından bilgisi panele girilen müşteriye 6 ay içerisinde yapılan satış için BAYİ’nin komisyonu geçerlidir. BAYİ nin kayıt ettiği müşteri 6 ay boyunca BAYİ adına kayıt edilmiş olur. 6 ay sonunda müşteri hala yazılımı / hizmeti satın almamış ise BAYİ bu müşteri için hakediş talep edemez.

İş bu sözleşme kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve bir (1) yıl geçerlidir. Bir yıl sonunda taraflardan herhangi biri yazılı bir bildirimde bulunmadığı sürece aynı sözleşme yürürlükte kalacaktır. BAYİ sözleşmeyi süre sonunda yenilemek istemiyorsa sözleşmenin bitim tarihinden bir (1)
ay önce, ENTEGRA’ a fesih talebini ihtar etmek zorundadır. Aksi taktir de sözleşme aynı şartlar ve aynı süre ile yenilenmiş sayılır.

BAYİ’ nin sözleşme şartlarına uymaması veya bayilik şartlarına uygunluğunun ortadan kalkması halinde ENTEGRA sözleşmeyi dilediğinde tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.